AVG

De ouderraadpleging voldoet aan de AVG. Wij voeren de ouderraadpleging uit per school/locatie van Stichting Scholengroep Primato en de Dr. Schaepmanstichting. Het mailadres van ouder(s)/verzorger(s) dat op school bekend is, wordt hiervoor gebruikt. De ouderraadpleging is anoniem. De naam en het emailadres van ouder(s)/verzorger(s) worden niet voor andere doeleinden dan deze ouderraadpleging gebruikt. Ons privacy-statement vindt u [hier].