Wij slaan de handen ineen.

Doelstelling

 

De Dr. Schaepmanstichting en de Stichting Scholengroep Primato hebben, samen met de gemeente Hengelo, onderzoek gedaan naar de toekomst van het openbaar en het katholiek onderwijs in Hengelo. Wij vinden dat wij, verspreid over Hengelo, kwalitatief goed onderwijs moeten bieden. Hengelo krijgt ook de komende jaren nog te maken met 10 tot 16% minder leerlingen. Daarom is het belangrijk nu goede keuzes te maken. Een gevolg van het hebben van minder leerlingen is dat de leegstand in schoolgebouwen toeneemt. Als de stichtingen hier niets aan doen, gaat dit veel geld kosten. Geld dat dan niet kan worden besteed aan het verzorgen van goed onderwijs.

 

De schoolbesturen van Stichting Scholengroep Primato en de Dr. Schaepmanstichting voelen de verantwoordelijkheid om een goede kwaliteit van het onderwijs te bieden, verspreid over Hengelo. Beide schoolbesturen zijn ervan overtuigd dat zij dit, gezien de hiervoor genoemde ontwikkelingen, alleen kunnen doen door één bestuur te vormen. De scholen van Stichting Scholengroep Primato worden dan formeel overgedragen aan de Dr. Schaepmanstichting. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij:

          Behoud van het openbaar en het katholiek onderwijs;

          Het inrichten van samenwerkingsscholen (een school met ruimte voor zowel de katholieke als openbare identiteit);

          Voldoende spreiding van schoollocaties in Hengelo;
–       Keuze voor ouders uit een divers onderwijsaanbod (Jenaplan, Dalton, Montessori, regulier etc.)

 

Het doel van deze website is om alle ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk uit te leggen wat de overdracht van Stichting Scholengroep Primato aan de Dr. Schaepmanstichting precies inhoudt. Dat doen we door uw vragen te beantwoorden.
Zie hiervoor de pagina [Veelgestelde vragen]. Ook wordt deze website gebruikt om alle ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte te houden van de voortgang van dit proces in aanloop naar de streefdatum van de overdracht op 1 augustus 2020.

 
 
 

Samen sterk in ontwikkeling

 

Contact

Lees meer

 

AVG

Lees meer

 

Veelgestelde Vragen

Lees meer